Kiếm tiền online băng việc tối ưu hóa URL

 URL động và URL tối ưu hóa để thân thiện với các bộ máy tìm kiếm
 Theo mặc định, Wordpress đặt tên URL của blog theo 1 dãy số động tăng liên tiếp. có Google, URL này chẳng sở hữu nghĩa gì. Kiếm tiền online trên google vẫn phải dùng spider của mình để xác định nội dung của bài viết.

có URL được tối ưu hóa cho những bộ máy tìm kiếm, Ứng dụng kiếm tiền online google mang thể tiện lợi xác định được nội dung trong bài viết của bạn. Cơ hội cho những bài viết của tôi xuất hiện trong kết quả kiếm tìm của các bộ máy kiếm tìm là rất cao do tôi tiêu dùng URL được tối ưu hóa cho những bộ máy kiếm tìm chứ không sử dụng URL động.
 Bật tính năng URL gần gũi để tối ưu hóa cho các bộ máy kiếm tìm
 Để bật tính năng này, hãy vào phần Options trong Wordpress control panel và chọn Permalinks. Bạn sẽ thấy với bốn chọn lọc để hiển thị URL của bạn là: Mặc đinh (Defaul), Theo ngày và theo tên (Date and name based), Bằng số (Numeric) và Tự chọn (Custom).

 Bạn sở hữu thể dùng URL theo ngày và tên (Date and name based) hoặc là Tự chọn (Custom) bởi vì như thế là gần gũi nhất để tối ưu hóa cho các bộ máy kiếm tìm. Kiếm tiền online nhanh còn tôi thì tôi dùng URL theo kiểu Tự chọn - kiểu này sẽ hiển thị URL với tên miền theo sau tên bài viết. Cấu trúc của kiểu chọn Tự chọn sẽ là thế này: /%postname%/  Thiết lập kiểu tên miền dành đầu tiên gần như các website đều được mở với 2 kiểu địa chỉ.

Theo ý kiến của SEO (Search Engine Optimization - tối ưu hóa cho bộ máy tậu kiếm) thì nên dùng 1 định dạng tên miền và nên trung thành mang nó. với bí quyết này thì bạn không bị Google chia PageRank cho 2 URL mà cùng chỉ đến 1 trang. phương pháp kiếm tiền online tại nhà khiến dễ nhất là đăng nhập vào account Google Webmaster Tools và thiết lập tên miền dành đầu tiên.
Lúc bạn đã chỉ định rõ tên miền ưu tiên, nó sẽ giúp xác định PageRank cho site của bạn xác thực hơn.
Share on Google Plus

0 nhận xét:

Lưu trữ Blog