Enecuum Nền tảng Blockchain của tương lai.
Enecuum là một nền tảng Blockchain phi tập trung vô cùng sáng tạo khi tích hợp công nghệ Blockchain vào các quy trình nghiệp vụ.

SPEED

Speed với tốc độ xử lý giao dịch cực kỳ cao, chạm nhưỡng 2 triệu mỗi giây.

SCALABILITY

Scalability có khả năng mở rộng giới hạn, phương thức ghi giao dịch mới hỗ trợ tạo các nhánh riêng biệt trong hệ thống. Với một bộ các nguyên tắc được xây dựng riêng biệt cho từng node để giải quyết các lỗi cũng như vấn đề phát sinh trong từng ngành kinh doanh riêng biệt. Bao gồm cả quy trình xử lý một số lượng lớn các giao dịch phát sinh đột ngột. Hầu hết các giao dịch được thực hiện trên hệ thống đều không có phí và đều được các lập trình viên giám sát và bảo dưỡng liên tục.


SECURITY

Security an toàn luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu, mã phiên truy cập của Enecuum cho phép tạo các nhánh con đại diện cho từng công ty nơi lưu thông EQN coin và EQN là một hệ thống hoạt động độc lập và riêng biệt. Mã phiên truy cập là khóa truy cập cho công ty và cũng là khóa giãi mã cho giao dịch trong công ty này, người dùng trong hệ thống thuộc công ty này hoàn toàn có thể giao dịch chuyển đổi tự do và không mất phí. Đặc biệt hệ thống an ninh của EQN cải tiến và cường lực được đánh giá là an toàn gấp 2 lần so với hệ thống blockchain hiện tại.

Share on Google Plus

0 nhận xét:

Lưu trữ Blog